Τελευταία Νέα
Ανακοινώσεις
θέματα και λύσεις Μαθηματικών πανελληνίων εξετάσεων 2014
 

Αγαπητά μέλη και επισκέπτες του mathematica.gr


Αναρτούμε τα θέματα και λύσεις των Μαθηματικών των πανελληνίων εξετάσεων 2014, που επιμελήθηκε  η Επιτροπή Θεμάτων 2014 του mathematica.gr


Mathematica.gr Μαθ. Γενικής Παιδείας Λύσεις θεμάτων 2014 (2η εκδοση από word)


Mathematica.gr Μαθ. Θετ. & Τεχν. Κατ. Λύσεις θεμάτων 2014 (2η εκδοση από word)


 


Από admin, Παρασκευή, 30 Μαίου 2014 16:05 Σχόλια(0), Περισσότερα
Ανακοινώσεις
θέματα και λύσεις Μαθηματικών πανελληνίων εξετάσεων 2013
 

Αγαπητά μέλη και επισκέπτες του mathematica.gr


Αναρτούμε τα θέματα και λύσεις των Μαθηματικών των πανελληνίων εξετάσεων 2013, που επιμελήθηκε  η Επιτροπή Θεμάτων 2013 του mathematica.gr


MATHEMATICA GR Μαθ Γεν Παιδείας Λύσεις Θεμάτων 2013 (2η έκδοση από word)


MATHEMATICA GR Μαθ Θετ Κατ Λύσεις Θεμάτων 2013 (3η έκδοση από word)


Από admin, Τρίτη, 21 Μαίου 2013 14:34 Σχόλια(0), Περισσότερα
Ανακοινώσεις
θέματα και λύσεις Μαθηματικών πανελληνίων εξετάσεων 2012
 

Αγαπητά μέλη και επισκέπτες του mathematica.gr


Αναρτούμε τα θέματα και λύσεις των Μαθηματικών των πανελληνίων εξετάσεων 2012, που επιμελήθηκε  η Επιτροπή Θεμάτων 2012 του mathematica.gr


MATHEMATICA GR Μαθ Κατ Λύσεις Θεμάτων 2012 (2η έκδοση από word)


MATHEMATICA GR Μαθ κατευθ 2012 Θέματα-Λύσεις (4η έκδοση από LaTeX)


MATHEMATICA GR Μαθ Γεν Παιδείας Λύσεις Θεμάτων 2012 (4η έκδοση από word)


MATHEMATICA GR Μαθ Γεν Παιδείας 2012 Θέματα-Λύσεις (4η έκδοση από LaTeX)


Από admin, Παρασκευή, 25 Μαίου 2012 09:53 Σχόλια(0), Περισσότερα
Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση
 

Αγαπητοί φίλοι, μέλη του mathematica

Η συμμετοχή μας στο mathematica υπόκειται σε κανόνες, κοινούς για όλους, που περιγράφονται στον κανονισμό του mathematica  και εξειδικεύονται με οδηγίες των Συντονιστών και των Επιμελητών μας. Για να διευκολύνουμε την επικοινωνία μας καταγράφουμε μερικά από τα κυριότερα σημεία που σχετίζονται με τα μηνύματα:

1. Τα μηνύματα πρέπει να είναι γραμμένα στα Ελληνικά (αν παρατίθεται ξενόγλωσσο κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από μετάφραση), ορθογραφημένα, και με τονιζόμενες τις λέξεις. Μηνύματα σε άλλη γλώσσα, σε greeklish, κεφαλαία ή χωρίς τόνους δεν είναι αποδεκτά. Εξαιρούνται περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται υπολογιστής (πρέπει να αναφέρεται στο μήνυμα) που δεν διαθέτει Ελληνικούς χαρακτήρες.

2. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι κατά τα δυνατόν πλήρεις να αποφεύγονται οι υποδείξεις και η παράθεση μόνο του αποτελέσματος.

3. Τα Μαθηματικά πρέπει να είναι αποκλειστικά γραμμένα σε LaTeX. Οδηγίες υπάρχουν στην παρακάτω ανακοίνωση Οδηγίες για δημοσιεύσεις σε Δ. Συζήτηση και  στον φάκελο Οδηγίες για γραφή με TeX . Για τα νέα μέλη που δεν είναι εξοικειωμένα με το LaTeX η εκμάθηση (μπορούν να εξοικειωθούν γράφοντας μόνο στον φάκελο Δοκιμές Γραφής με Tex )  προηγείται της αποστολής μηνυμάτων. Στην προσπάθεια τους αυτή θα έχουν την βοήθεια των πιο έμπειρων μελών μας. Επισημαίνουμε ότι στο LaTeX πρέπει να γράφονται όχι μόνο οι τύποι αλλά ο οποιοσδήποτε μαθηματικός συμβολισμός (γράμματα για σημεία, σχήματα, γωνίες, συναρτήσεις, σύνολα κ.τ.λ.). Μεικτός συμβολισμός, περιγραφή των σχέσεων, χρήση κώδικα ascii ή ansii, χρήση συνημμένου εικόνας, .doc, .pdf (εξαιρούνται τα σχήματα) δεν είναι αποδεκτά.

4. Μηνύματα που αποκλίνουν από τις παραπάνω προδιαγραφές θα απομακρύνονται κατά την κρίση των Γενικών Συντονιστών ή των Επιμελητών. Αναπόφευκτα θα απομακρύνονται και οι τυχόν απαντήσεις που προκάλεσαν. Συνιστούμε λοιπόν στα μέλη μας να αποφεύγουν δίνουν απαντήσεις σε αυτή την κατηγορία των μηνυμάτων.

5. Οι διαστάσεις των συνημμένων εικόνων να μην υπερβαίνουν τα 300 KB και το μέγεθος των συνημμένων αρχείων να μην υπερβαίνει τα 500 KB

6. Να αποφεύγουν να αναπαράγουν περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων όταν μία παραπομπή μέσω συνδέσμου είναι αρκετή.


Από admin, Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011 06:34 Σχόλια(0), Περισσότερα
Ανακοινώσεις
Εικοσιδωδεκάεδρον-Μαθηματικό Δελτίο-Τεύχος12
 

Αγαπητοί φίλοι


Αναρτούμε το  12ο τεύχος του Δελτίου μας "Εικοσιδωδεκάεδρον όπου παρουσιάζεται μέρος της δουλειάς που γίνεται στο mathematica.
Οι Επιμελητές του mathematica.gr


Προηγούμενα τεύχη:
"Εικοσιδωδεκάεδρον No1"
"Εικοσιδωδεκάεδρον No2"
"Εικοσιδωδεκάεδρον No3"
"Εικοσιδωδεκάεδρον No4"
"Εικοσιδωδεκάεδρον No5"
"Εικοσιδωδεκάεδρον No6"
"Εικοσιδωδεκάεδρον No7"
"Εικοσιδωδεκάεδρον No8"
"Εικοσιδωδεκάεδρον No9"
"Εικοσιδωδεκάεδρον No10"
"Εικοσιδωδεκάεδρον No11"


Από grigkost, Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 00:42 Σχόλια(0), Περισσότερα
Ανακοινώσεις
Οδηγίες για δημοσιεύσεις σε Δ. Συζήτηση
 ΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ Δ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ


Για όσους δεν γνωρίζουν καθόλου το LaTeX: Πατώντας τον σύνδεσμο Equation Editor εμφανίζεται σε ξεχωριστό παράθυρο του περιηγητή ο Equation Editor. Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κουμπιά με τα μαθηματικά σύμβολα γράφουμε την μαθηματική παράσταση που θέλουμε ( εαν δυσκολευόμαστε πατάμε το μπλε (i) για περισσότερες πληροφορίες ) και πατάμε "Προεπισκόπηση".
Η παράσταση εμφανίζεται σε δύο μέρη με δύο διαφορετικές μορφές. Στο κίτρινο ( άσπρο για τον Explorer ) πλαίσιο εμφανίζεται η παράσταση σε κώδικα LaTeX και στο κάτω μέρος ( κάτω από τα κουμπιά "Καθαρισμός", "Προεπισκόπηση", κ.λ.π. ) εμφανίζεται η μαθηματική παράσταση που θέλαμε να γράψουμε.
Επαναλαμβάνοντας αρκετές φορές μαθαίνουμε να γράφουμε μαθηματικές παραστάσεις.


Για όσους γνωρίζουν το LaTeX και τον Equation Editor: Στο panel του μηνύματος που θέλουμε να δημοσιεύσουμε σε μία Δ. Συζήτηση ( Forum ), δίπλα στο κουμπί "Προεπισκόπηση", πατώντας το κουμπί "EqEditor" εμφανίζεται ο Equation Editor σε "παράθυρο". Γράφουμε την μαθηματική παράσταση πού θέλουμε και κάνουμε "Αντιγραφή" τον κώδικα LaTeX.
Στην φόρμα μηνύματος υπάρχει, επίσης, το κουμπί [tex]. Πατώντας το εμφανίζεται [tex] [/tex]. "Επικολλούμε" τον κώδικα LaTeX , πού έχουμε "αντιγράψει" προηγουμένως μεταξύ των [tex] και [/tex].
[Αντί τών [tex] [/tex] μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε τό σύμβολο $ στήν αρχή καί τό τέλος τής μαθηματικής παράστασης.]
Με την "Προεπισκόπηση" μηνύματος ελέγχουμε αν εμφανίζεται η μαθηματική παράσταση που θέλουμε.
ΒΟΗΘΕΙΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
α) Για την καθαρότερη εμφάνιση των εικόνων ( συνημμένων και μη ) είναι προτιμότερο να είναι είτε του τύπου .png (προτείνεται), είτε του τύπου .gif .
β) Για την αρτιότερη εμφάνιση των εικόνων ( συνημμένων και μη ) θα πρέπει να φροντίζουμε για τις διαστάσεις τους, ελέγχοντάς τες, μέσω της προεπισκόπησης, και διορθώνοντάς τες, αν χρειάζεται, με το πρόγραμμα με το οποίο φτιάξαμε την εικόνα.
γ) Το (ηλεκτρονικό) μέγεθος μιάς εικόνας ΔΕΝ πρέπει να ξεπερνάει τα 300kb (KiB) Το επιθυμητό μέγεθος είναι μικρότερο των 100kb (KiB).
Από admin, Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2008 16:39 Σχόλια(0), Περισσότερα
 
 


MKPortal C1.2.1 ©2003-2008 mkportal.it
Ο ιστότοπος δημιουργήθηκε από τους:
Γρηγόρη Κωστάκο, Στέλιο Μόσχογλου, Αλέξανδρο Συγκελάκη.
Φόρτωση σε 0.2493 δευτερόλεπτα με 15 αιτήσεις