• Ανακοίνωση
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Όποια μέλη μας συμφωνούν και επιθυμούν μπορούν να συνυπογράψουν το κείμενο με το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά τους στη δημοσίευση εδώ. Άλλες απόψεις ή τοποθετήσεις μπορούν να μπουν σε χωριστό θέμα.

  Α. Επειδή σε όλο τον κόσμο η μαθηματική παιδεία είναι ένα σπουδαίο αγαθό όχι μόνο για όσους θα υπηρετήσουν θετικούς τομείς της κοινωνικής ζωής και της οικονομίας αλλά και γιατί όλο και περισσότερες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής απαιτούν στοιχειώδη γνώση των μαθηματικών διεργασιών και των εφαρμογών τους, όπως η χρήση υπολογιστών, κινητών κλπ, καθίσταται πιο επιτακτική η ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί σωστά και σε όλη της την έκταση ο ρόλος που θα έχουν τα μαθηματικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κυρίως στο ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ που σχεδιάζεται. Από τον προσδιορισμό αυτό θα προκύψουν και οι ανάλογες επιλογές ή αποφάσεις που θα αφορούν στο σχεδιασμό νέων σχολικών βιβλίων, στην οργάνωση μαθηματικών δράσεων και στην πολύπλευρη εκπαιδευτική και παιδαγωγική επιμόρφωση όσων θα διδάσκουν το μάθημα αυτό.Είναι επίσης σημαντικό μέσα στην συνολική μαθηματική ύλη που θα διδάσκεται και θα αξιολογείται, να υπάρχουν σε επαρκή έκταση και ποιότητα στοιχεία από την Άλγεβρα, τη Γεωμετρία (συνθετική και αναλυτική, του επιπέδου και του χώρου), την Τριγωνομετρία, την Ανάλυση και τα Διακριτά μαθηματικά, ώστε ο απόφοιτος Λυκείου να έχει κατακτήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων από όλες τις πτυχές της σύγχρονης μαθηματικής παιδείας.

  Β. Στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η θετική οργάνωση των κοινωνιών και κυρίως οι απαιτήσεις για την επιστημονική κατάρτιση των νέων μας σε όλα τα Ανώτατα Ιδρύματα, τα μαθηματικά έχουν κυρίαρχο ρόλο. Είναι επομένως άμεση ανάγκη να θεσπιστεί ή να συνεχιστεί ή να επεκταθεί η διδασκαλία και η αξιολόγησή των μαθηματικών στην επιλογή Υποψηφίων σε όλες τις σχολές και τα τμήματα των Οικονομικών σχολών, των Επιστημών Υγείας και των Παιδαγωγικών Ακαδημιών. Ωστόσο, η ύλη των μαθηματικών για τις σχολές αυτές δεν μπορεί να είναι η ίδια με την ύλη των υποψήφιων στις πολυτεχνικές ή φυσικομαθηματικές σχολές. Είναι λοιπόν απαραίτητο στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου να εισαχθούν με τη μορφή ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (η ανάλυση ας ονομασθεί ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι) οι ενότητες που αφορούν στοχαστικά μαθηματικά( απαρίθμηση, συνδυαστική ανάλυση, περιγραφική στατιστική, πιθανότητες και κατανομές). Στα μαθηματικά ΙΙ θα εξετάζονται όλοι οι υποψήφιοι για τις παραπάνω σχολές (Πεδία Επιστημών Υγείας, Οικονομίας -πληροφορικής και Παιδαγωγικών τμημάτων).

  Γ. Έχοντας τα παραπάνω ως βασικούς άξονες, γύρω από τους οποίους πρέπει να γίνει ο επικείμενος σχεδιασμός για το Νέο Λύκειο αλλά και για τη μέση εκπαίδευση γενικότερα, προτείνουμε να παραμείνει υποχρεωτική στο ισχύον σύστημα η εξέταση στα μαθηματικά γενικής παιδείας σε όσους από τον Θεωρητικό Κύκλο Σπουδών διεκδικούν επιστήμες αγωγής, αφού η πιστοποίηση των βασικών μαθηματικών δεξιοτήτων των υποψηφίων στις σχολές αυτές είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία. Είναι όμως πιο κρίσιμη η επισήμανση ότι στο επόμενο βήμα, που είναι το Νέο Λύκειο, πρέπει να εκπροσωπηθούν στα αρμόδια όργανα σχεδιασμού της Μαθηματικής παιδείας η ΕΜΕ, οι Πρόεδροι των μαθηματικών τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας αλλά και μεμονωμένοι Καθηγητές μαθηματικών των Πανεπιστημίων μας ή των Σχολείων της β'-θμιας εκπαίδευσης, ώστε μέσα από διάλογο και συνολική συνεκτίμηση όλων των στοιχείων και παραμέτρων, να γεννηθεί ένα σωστό και δίκαιο πλαίσιο που θα έχει τα μαθηματικά στη δέουσα θέση στην προσπάθεια της χώρας για ανάκαμψη, πρόοδο και ευημερία.


Τα διευθύνοντα μέλη του mathematica.gr

 • Ανακοίνωση
Αγαπητές/τοί

αναρτούμε την 2η έκδοση των λύσεων των θεμάτων Μαθηματικών γενικής παιδείας 2017 η οποία είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς των Επιμελητών του mathematica.gr.

Θέματα & Λύσεις Μαθηματικών γενικής παιδείας 2017 (2η έκδοση)

Εικόνα

και την 2η έκδοση των λύσεων των θεμάτων Μαθηματικών προσανατολισμού 2017

Θέματα & Λύσεις Μαθηματικών προσαν. 2017 (2η έκδοση)

Εικόνα

 • Ανακοίνωση
Η συμμετοχή μας στο mathematica υπόκειται σε κανόνες, κοινούς για όλους, που περιγράφονται στον κανονισμό του mathematica.gr και εξειδικεύονται με οδηγίες των Συντονιστών και των Επιμελητών μας. Για να διευκολύνουμε την επικοινωνία μας καταγράφουμε μερικά από τα κυριότερα σημεία που σχετίζονται με τα μηνύματα:

1. Τα μηνύματα πρέπει να είναι γραμμένα στα Ελληνικά (αν παρατίθεται ξενόγλωσσο κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από μετάφραση), ορθογραφημένα, και με τονιζόμενες τις λέξεις. Μηνύματα σε άλλη γλώσσα, σε greeklish, κεφαλαία ή χωρίς τόνους δεν είναι αποδεκτά. Εξαιρούνται περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται υπολογιστής (πρέπει να αναφέρεται στο μήνυμα) που δεν διαθέτει Ελληνικούς χαρακτήρες.

2. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι κατά τα δυνατόν πλήρεις να αποφεύγονται οι υποδείξεις και η παράθεση μόνο του αποτελέσματος. Απαντήσεις που έχουν ελλιπή στοιχεία, δίνουν το αποτέλεσμα, περιλαμβάνουν σχόλια για την άσκηση, ενημερωτικές πληροφορίες κτλ χωρίς να παραθέτουν ή να παραπέμπουν στην λύση δημιουργούν σύγχυση και ενδεχομένως αποτρέπουν άλλα μέλη να προσπαθήσουν μία λύση ή να παρουσιάσουν μία λύση που ήδη έχουν ετοιμάσει. Για τους λόγους αυτούς οι τυχόν σχολιασμοί των ασκήσεων καλόν είναι να μπαίνουν αφού δοθεί λύση.

3. Τα Μαθηματικά πρέπει να είναι αποκλειστικά γραμμένα σε LaTeX. Πολλές πληροφορίες και οδηγίες υπάρχουν στον φάκελο Οδηγίες για γραφή με TeX και βασικές οδηγίες στο Εισαγωγικές Οδηγίες για Εισαγωγή Μαθηματικού Κειμένου. Για τα νέα μέλη που δεν είναι εξοικειωμένα με το LaTeX η εκμάθηση (μπορούν να εξοικειωθούν γράφοντας μόνο στον φάκελο Δοκιμές Γραφής με Tex ) προηγείται της αποστολής μηνυμάτων. Στην προσπάθεια τους αυτή θα έχουν την βοήθεια των πιο έμπειρων μελών μας. Επισημαίνουμε ότι στο LaTeX πρέπει να γράφονται όχι μόνο οι τύποι αλλά ο οποιοσδήποτε μαθηματικός συμβολισμός (γράμματα για σημεία, σχήματα, γωνίες, συναρτήσεις, σύνολα κ.τ.λ.). Μεικτός συμβολισμός, περιγραφή των σχέσεων, χρήση κώδικα ascii ή ansii, χρήση συνημμένου εικόνας, .doc, .pdf (εξαιρούνται τα σχήματα) δεν είναι αποδεκτά.

4. Μηνύματα που αποκλίνουν από τις παραπάνω προδιαγραφές θα απομακρύνονται κατά την κρίση των Γενικών Συντονιστών ή των Επιμελητών. Αναπόφευκτα θα απομακρύνονται και οι τυχόν απαντήσεις που προκάλεσαν. Συνιστούμε λοιπόν στα μέλη μας να αποφεύγουν δίνουν απαντήσεις σε αυτή την κατηγορία των μηνυμάτων.

5. Οι διαστάσεις των συνημμένων εικόνων να μην υπερβαίνουν τα 300 KB και το μέγεθος των συνημμένων αρχείων να μην υπερβαίνει τα 500 KB.

6. Να αποφεύγουν να αναπαράγουν περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων όταν μία παραπομπή μέσω συνδέσμου είναι αρκετή.

7. Διαγραφή μηνύματος που έχει απαντηθεί και αφήνει μετέωρες τις άλλες απαντήσεις είναι ανεπίτρεπτη. Το ίδιο ασφαλώς ισχύει και για αλλοίωση μηνύματος σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην βγάζουν νόημα οι επόμενες αναρτήσεις. Το δεοντολογικά ορθό σε περίπτωση λάθους σε μήνυμά μας είναι η επεξεργασία του με τέτοιο τρόπο ώστε από την μία να προειδοποιεί τα μέλη μας για την ύπαρξη του λάθους, και από την άλλη να μην χαλάει τον ειρμό των επόμενων μηνυμάτων.

 • Ανακοίνωση
Αγαπητοί φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την κυκλοφορία του πρώτου μας διαδικτυακού μαθηματικού περιοδικού για μαθητές "ΜΕΛΕΤΗ".

Μπορείτε να το κατεβάσετε από τη σελίδα http://www.mathematica.gr/meleti/meleti1.pdf

Εικόνα

Η 2η έκδοση είναι διαθέσιμη! (Τελευταία Ενημέρωση: 5 Απριλίου 2017)

Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού

 • Ανακοίνωση
Αγαπητά μέλη.

Πλέον μπορούμε να προσθέσουμε λέξεις κλειδιά (tags στα αγγλικά) στις δημοσιεύσεις μας για πιο γρήγορη αναζήτηση από τους χρήστες. Οδηγίες δημιουργίας των λέξεων-κλειδιών και άλλες πληροφορίες βρίσκονται στην συζήτηση Ενεργοποίηση Λέξεων Κλειδιά (tags)

Για την καλύτερη λειτουργία των λέξεων κλειδιών (tags) παρακαλούμε όπως ακολουθείτε τους πιο κάτω κανόνες. Τονίζουμε ότι τα tags είναι απαραίτητα. Ένα θέμα χωρίς tags βρίσκεται δυσκολότερα από κάποιο με tags.

1. Πριν δημιουργήσουμε ένα tag εξετάζουμε τα ήδη υπάρχοντα στο Λέξεις Κλειδιά ώστε αν υπάρχει ήδη ένα κατάλληλο να χρησιμοποιήσουμε αυτό. (Δεν είναι λειτουργικό, αλλά και έξυπνο, να υπάρχουν τα tags: «συνεχής», «συνεχούς», «Συνεχείς», «συνεχείς», αλλά και «ολοκληρωτική-ανισότητα», «ανισότητα-ολοκληρωμάτων», «ανισότητα-με-ολοκληρώματα»)

2. Στα tags να μην χρησιμοποιούνται κεφαλαία γράμματα. Π.χ. «όριο» και όχι «Όριο». (Εξαιρούνται τα κύρια ονόματα. Π.χ. «Cauchy» και όχι «cauchy».)

3. Τα tags να είναι στον ενικό. Π.χ. «όριο» και όχι «όρια».

4. Τα tags να είναι στον ονομαστική πτώση. Π.χ. «συνάρτηση» και όχι «συνάρτησης».

5. Δεν χρησιμοποιούμε στα tags περιττές λέξεις όπως κοσμητικά και άλλα επίθετα π.χ. «παράξενη-συνάρτηση», «ωραίο-όριο» κ.τ.λ.

6. Προτιμάμε εννοιολογικά tags παρά επίθετα. Π.χ. «συνέχεια» και όχι «συνεχής», «παραγωγισιμότητα» και όχι «παραγωγίσιμη» κ.τ.λ. (Αλλά χρησιμοποιούμε π.χ. το «παράγωγος» σε ασκήσεις εύρεσης της παραγώγου.)

7. Προτιμάμε σύντομα tags τα οποία όμως να περιγράφουν με τον συντομότερο δυνατό τρόπο το θέμα. Π.χ. δεν γράφουμε «συνεχής-συνάρτηση» αλλά μόνο «συνέχεια».
Και βέβαια ΔΕΝ γράφουμε «συνεχής-παραγωγίσιμη-συνάρτηση-σε-διάστημα»
Ο προηγούμενος κανόνας έχει εξαιρέσεις σε ορολογίες δύο ή περισσότερων λέξεων που αν σπάσουν δεν αποδίδουν πλήρως το νόημα.
- Π.χ. προτιμούμε το «ακολουθία-συναρτήσεων» από την χρήση των δύο tags «ακολουθία» και «συνάρτηση». Ομοίως χρησιμοποιούμε επίσης tags όπως «ομοιόμορφη-συνέχεια», «μιγαδική-ανάλυση», «γραμμική-άλγεβρα» κ.τ.λ.
Στον προηγούμενο κανόνα πέραν των tag δύο λέξεων εκεί που όντως χρειάζονται μπορούμε να βάλουμε και ως tag την μία από αυτές τις λέξεις. Π.χ. χρησιμοποιούμε το tag «γενικευμένο-ολοκλήρωμα» αλλά επιπλέον βάζουμε και το tag «ολοκλήρωμα»

 • Τελευταίες Δημοσιεύσεις
  Απαντήσεις
  Προβολές
  Τελευταία δημοσίευση

 • Ανακοίνωση
Αγαπητοί φίλοι

Αναρτούμε το 17ο τεύχος του δελτίου μας "Εικοσιδωδεκάεδρον" που γράφεται χάρη στη συμβολή των μελών του mathematica.gr.

Εικόνα

Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού.


Προηγούμενα τεύχη του "Εικοσιδωδεκαέδρου":

1. Τεύχος 1ο
2. Τεύχος 2ο
3. Τεύχος 3ο
4. Τεύχος 4ο
5. Τεύχος 5ο
6. Τεύχος 6ο
7. Τεύχος 7ο
8. Τεύχος 8ο
9. Τεύχος 9ο
10. Τεύχος 10ο
11. Τεύχος 11ο
12. Τεύχος 12ο
13. Τεύχος 13ο
14. Τεύχος 14ο
15. Τεύχος 15ο
16. Τεύχος 16ο

 • Γενικές Ανακοινώσεις

Προβολή την πρώτη από μη αναγνωσμένες δημοσιεύσεις Διαδικτυακό Μαθηματικό Περιοδικό «Μελέτη»


Αγαπητοί φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την κυκλοφορία του πρώτου μας διαδικτυακού μαθηματικού περιοδικού απευθυνόμενο στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το περιοδικό «Μελέτη» απευθύ [...]

Προβολές: 3312  •  Σχόλια: 0  •  Δημιουργία απάντησης [ Συνέχεια ανάγνωσης ]


 • Πρόσφατα


 •  Clock

 •  Αναζήτηση

 •  Στυλ κοινότητας


 •  Νεότερα μέλη

 •  Σύνδεσμος προς εμάς
 • Δημοσιεύστε σύνδεσμό προς mathematica.gr. Κάντε χρήση του παρακάτω HTML: • Όνομα μέλους:


  Κωδικός:


  Αποθήκευση

  Εγγραφή!


 •  Στατιστικά
 • Σύνολα
  Συνολικές δημοσιεύσεις 271989
  Σύνολο θεμάτων 53329
  Συνολικές ανακοινώσεις: 7
  Συνολικές Σημειώσεις: 11
  Συνολικά συννημένα: 54521

  Θέματα ανά ημέρα: 17
  Δημοσιεύσεις ανά ημέρα: 86
  Χρήστες ανά ημέρα: 4
  Θέματα ανά χρήστη: 4
  Δημοσιεύσεις ανά χρήστη: 21
  Δημοσιεύσεις ανά θέμα: 5

  Σύνολο μελών 13183
  Το νεότερο μέλος μας indddddi

 •  Ημερολόγιο
 • Αυγ. 2017
  Κυ Δε Τε Πε Πα Σα
  1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31

 •  Η ομάδα

 •  Σύνδεσμοι