Σελίδα 1 από 1

Συναρτησιακή εξίσωση

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Ιουν 10, 2018 6:25 pm
από socrates
Να δείξετε ότι δεν υπάρχει συνάρτηση f:\mathbb{R}^+\rightarrow\mathbb{R}^+ τέτοια ώστε \displaystyle f(f(x)+y)=f(x)+3x+yf(y) για κάθε x,y\in\mathbb{R}^+.

Re: Συναρτησιακή εξίσωση

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Σεπ 08, 2018 1:11 am
από socrates
Επαναφορά!

Re: Συναρτησιακή εξίσωση

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Σεπ 08, 2018 3:26 pm
από min##
Αν υπήρχε k,f(k)<k θα βάζαμε στην αρχική (x,y)\to(k,k-f(k)) και θα καταλήγαμε σε 0=3k+(k-f(k))f(k-f(k)) > 0
,δηλαδή άτοπο.Άρα f(x)\geq x.Με βάση αυτό,RHS=LHS\geq f(x)+y,δηλαδή f(x)\geq 1 για όλα τα δοσμένα x.

Με (x,y)\to(x,f(y)) και αφαιρώντας την κυκλική αυτής που προκύπτει,επειδή το ένα μέλος είναι συμμετρικό,θα ισχύει f(x)(f(f(x))-1)-3x=f(y)(f(f(y))-1)-3y=t.Άρα και t\geq x(x-1)-3x,αφού f(f(x))\geq f(x)\geq x,1,
το οποίο για μεγάλα x είναι άτοπο(0 βαθμός vs 2 βαθμός)κλπ..