Σελίδα 1 από 1

Δύο οριάκια

Δημοσιεύτηκε: Τετ Οκτ 05, 2011 2:25 pm
από irakleios
Να υπολογισθούν :

A) \lim_{x\rightarrow\\+\infty}{(e^x - x)}


B) \lim_{x\rightarrow\\+\infty}\frac{\sqrt{x-3}}{\sqrt x - 3}

Re: Δύο οριάκια

Δημοσιεύτηκε: Τετ Οκτ 05, 2011 2:52 pm
από matha
irakleios έγραψε:Να υπολογισθούν :

A) \lim_{x\rightarrow\\+\infty}{(e^x - x)}


B) \lim_{x\rightarrow\\+\infty}\frac{\sqrt{x-3}}{\sqrt x - 3}
α)

Για αρκετά μεγάλο \displaystyle{x} (π.χ. \displaystyle{x>2}) είναι \displaystyle{e^x>2x,} (εύκολο)
άρα είναι τότε, \displaystyle{e^x-x>x}, οπότε

\displaystyle{0<\frac{1}{e^x-x}<\frac{1}{x}.} Από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει \displaystyle{\lim_{x\to +\infty}\frac{1}{e^x-x}=0^+,} άρα \displaystyle{\lim_{x\to +\infty}(e^x-x)=+\infty.}

β) Εύκολα βλέπουμε, ότι για μεγάλο \displaystyle{x} είναι

\displaystyle{1<\frac{\sqrt{x-3}}{\sqrt{x}-3}\leq \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-3}=\frac{1+\frac{3}{\sqrt{x}}}{1-\frac{3}{\sqrt{x}}}}

και από το κριτήριο παρεμβολής, το ζητούμενο όριο ισούται με \displaystyle{1.}

Re: Δύο οριάκια

Δημοσιεύτηκε: Τετ Οκτ 05, 2011 4:37 pm
από Mihalis_Lambrou
irakleios έγραψε:Να υπολογισθούν :

A) \lim_{x\rightarrow\\+\infty}{(e^x - x)}


B) \displaystyle \lim_{x\rightarrow\\+\infty}\frac{\sqrt{x-3}}{\sqrt x - 3}
Αλλιώς:

Α) Με l' Hospital βρίσκουμε ότι \displaystyle \lim_{x\rightarrow\\+\infty}{\frac {e^x - x}{x} }= \infty.
Άρα \displaystyle \lim_{x\rightarrow\\+\infty}{(e^x - x)}= \lim_{x\rightarrow\\+\infty}{\frac {e^x - x}{x} \cdot x = \infty (ως άπειρο επί άπειρο)

Β) \displaystyle \lim_{x\rightarrow\\+\infty}\frac{\sqrt{x-3}}{\sqrt x - 3}= \lim_{x\rightarrow\\+\infty}\frac{\sqrt{1-\frac {3}{\sqrt x}}}{1 - \frac {3}{\sqrt x}}   =\frac{\sqrt{1-0}}{1 -0}=1

Φιλικά,

Μιχάλης

Re: Δύο οριάκια

Δημοσιεύτηκε: Τετ Οκτ 05, 2011 4:38 pm
από Νίκος Ζαφειρόπουλος
α) \displaystyle{\lim_{x\to + \infty } (e^x(1-\frac{x}{e^x}))=+\infty} ,γιατί

\displaystyle{\lim_{x\to + \infty } e^x=+\infty} και

\displaystyle{\lim_{x\to + \infty } (\frac{x}{e^x})=\lim_{x\to + \infty } (\frac{1}{e^x})=0},

\displaystyle{\lim_{x\to + \infty } ((1-\frac{x}{e^x}))=1}

β)\displaystyle{\lim_{x\to + \infty } (\frac{\sqrt{x-3}}{\sqrt{x}-3})=\lim_{x\to + \infty } \frac{\sqrt{x}\sqrt{1-\frac{3}{x}}}{\sqrt{x}(1-\frac{3}{\sqrt{x}})}=1