Σελίδα 1 από 1

Περιττή και Αντιστρέψιμη

Δημοσιεύτηκε: Τρί Αύγ 07, 2012 3:05 am
από gian7
Έστω πραγματική συνάρτηση \displaystyle{f} η οποία είναι περιττή και αντιστρέψιμη. Να δείξετε ότι και η αντίστροφή της είναι περιττή.

Re: Περιττή και Αντιστρέψιμη

Δημοσιεύτηκε: Τρί Αύγ 07, 2012 3:18 am
από cretanman
Ας υποθέσουμε f:A\to f(A) η συνάρτηση για την οποία ισχύουν οι σχέσεις:

i) για κάθε x\in A είναι -x\in A και
ii) f(-x)=-f(x) για κάθε x\in A \ \ (1).

Θεωρούμε τυχαίο y_0\in f(A). Τότε αφού η συνάρτηση είναι αντιστρέψιμη, άρα υπάρχει μοναδικό x_0\in A ώστε f(x_0)=y_0 και από την (1) παίρνουμε -f(-x_0)=y_0 δηλαδή f(-x_0)=-y_0 οπότε -y_0\in f(A) (διότι υπάρχει το -x_0\in A ώστε f(-x_0)=-y_0).

Από την άλλη αφού f(x_0)=y_0 άρα f^{-1}(y_0)=x_0 και αφού f(-x_0)=-y_0 άρα f^{-1}(-y_0)=-x_0. Συνδυάζοντας τις δύο τελευταίες έχουμε f^{-1}(-y_0)=-f^{-1}(y_0) για κάθε y_0\in f(A).

Άρα η f^{-1} είναι περιττή.

Αλέξανδρος

Re: Περιττή και Αντιστρέψιμη

Δημοσιεύτηκε: Τρί Αύγ 07, 2012 4:22 am
από parmenides51
το συμμετρικό \displaystyle{F' } ενός σχήματος \displaystyle{F } που έχει κέντρο συμμετρίας \displaystyle{K}, ως προς μια ευθεία \displaystyle{(\epsilon)} είναι σχήμα με κέντρο συμμετρίας το σημείο \displaystyle{K'}, το συμμετρικό του \displaystyle{K} ως προς την ευθεία \displaystyle{(\epsilon)} και τα σημεία της ευθείας \displaystyle{(\epsilon)} είναι σταθερά σημεία κατά τον μετασχηματισμό συμμετρίας ως προς την ευθεία \displaystyle{(\epsilon)}

κι εδώ