Σελίδα 1 από 1

Διπλό λογαριθμικό ολοκλήρωμα

Δημοσιεύτηκε: Παρ Μάιος 25, 2018 11:22 am
από Tolaso J Kos
Να δειχθεί ότι:

\displaystyle{\int_{0}^{1} \int_{0}^{1} \frac{\log^2 x - \log^2 y}{x-y} \, \mathrm{d}(x, y) = - \frac{2 \pi^2}{3} - 4 \zeta(3) }